forside    tilbud    terapien    behandlingsfilosofi    uddannelse    klinik  

spørgsmål om spiseforstyrrelser          
erfaring

 
 
 

Terapien

Jeg anvender kognitiv psykoterapi (samtaleterapi) med indlæring af nye tanke- og handlemønstre kombineret med kropsterapi samt når det handler om spiseforstyrrelser vægtkontrol, kostvejledning. Identitet og selvværd samt indlæring af bedre spisemønstre.

Herudover arbejdes der naturligvis med det aktuelle tema, der i hvert enkelt tilfælde ligger bag ved spiseforstyrrelsen.

Kognitiv psykoterapi hvad er det?

Jeg arbejder ud fra den forståelse, at tankerne påvirker psyken og derfor også handlingerne. Det vil sige, vi arbejder med, at personen bliver opmærksom på måden, der tænkes på, og muligheden for at finde en mere hensigtsmæssig handlemåde.

Det er vigtigt for mig, at kemien mellem klient og terapeut skal være tryg, og tilliden i højsædet for at nå målet og hensigten med terapisessionerne.

Hvad er kropsrelateret psykoterapi?

Det er min erfaring at spiseforstyrrede ikke i de svære tilfælde er modtagelige for kropsterapi, i og med at deres kontakt til kroppen er ude af balance, og det er hovedet/tankerne, der styrer personen.

Vi ser på, hvordan tankerne påvirker følelserne i kroppen.

Det er derfor meget vigtigt at få kroppen med i personens bevidsthed, for uden denne bevidsthed vil personen ikke komme i kontakt med deres sande identitet, og de eventuelle traumer, der ligger bagved, vil være ubevidste og utilgængelige.

- Personen vil derfor ikke kunne mærke sine oprindelige ægte følelser, men vil ofte forveksle dem med de krav, som personen mener at skulle leve op til.

 

 

 

 
  Tove Skov Jensen               tlf.: 50 91 57 83               tove.skov@mail.tele.dk                                Vikingevej 19 2.TV             9400 Nørresundby